PUTSARKUNGEN AB

Världsmästare & Svenska mästare inom fönsterputsning

Företaget PutsarKungen startade sin verksamhet i början av år 2010. Företaget drivs av Marion Pleinadius, VD, som har bred erfarenhet och kompetens inom städyrket. Marianne är flerfaldig världsmästare i fönsterputsning och har tävlat både i VM och SM i fönsterputsning. Ivan Pleinadius är driftansvarig på företaget. Ivan är dessutom dubbel svensk mästareva och guldmedaljör och bronsmedaljör i VM inom fönsterputsning. Ivan har 27 års erfarenhet som fönsterputsare och har även jobbat som arbetsledare i 7 år. Vårt arbetssätt är väl beprövat med arbetare som har lång erfarenhet när det gäller fönsterputs vi finns i Västmanland, Uppland, Gävleborg.

Vår filosofi är att ingenting får slängas; allt kan återanvändas. På samtliga arbetsplatser är refillsystemet i bruk. Inga tomma flaskor lämnas kvar eller hamnar i soporna. Våra städledare ser till att allt obrukbart material hamnar på återvinningsstationer hos våra leverantörer. Därmed minskas avfallsmängden betydligt. Vi samarbetar bara med leverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav. Vår personal har lång erfarenhet inom städ. Alla våra tjänster utförs med kvalitetsgaranti. Du skall vara 100% nöjd. Inget uppdrag är för svårt. Vi har personal som alltid gör det lilla extra.

Vi har börjat på vårt mål att ISO-Certifiera oss.

Marion Pleinadius
Ägare/VD

Ivan Pleinadius
Ägare/Driftchef

Jonathan Weman
Arbetsledare

Välkommen till Putsarkungen i Västmanland, Uppland, Gävleborg och Knivsta

DU HITTAR OSS HÄR

PutsarKungen är ett auktoriserat städföretag Putsarkungen AB har av Städföretagens Riksorganisation blivit auktoriserat städföretag. Auktorisationen innebär att föreningen har kontrollerat företaget att gällande kriterier uppfyllts och får använda sig av auktorisationsmärket SFRO. Putsarkungen AB har kollektivavtal med Almega. Det är viktigt för oss att våra medarbetare känner sig trygga i sin anställning. Som kund hos oss ingår alltid ansvarsförsäkring om en olycka sker. Våra anställda har även en HLR-utbildning.

vasteras-clifford_shirley-resized-700x350

Västmanland

Här erbjuder vi: Fönsterputsning, Fönsterputsabonnemang, Fönsterputsning hög höjd, Golvvård, Fönsterrengöring, Fönsterpolering, Tvätt av Fönster, Städning runt lister

uppsala_sweden

Uppland

Här erbjuder vi: Fönsterputsning, Fönsterputsabonnemang, Fönsterputsning hög höjd, Golvvård, Fönsterrengöring, Fönsterpolering, Tvätt av Fönster, Städning runt lister

knivsta_k-800x350

Knivsta

Här erbjuder vi: Fönsterputsning, Fönsterputsabonnemang, Fönsterputsning hög höjd, Golvvård, Fönsterrengöring, Fönsterpolering, Tvätt av Fönster, Städning runt lister

msp_bildspel_skyline-800x350

Gävleborgs län

Här erbjuder vi: Fönsterputsning, Fönsterputsabonnemang, Fönsterputsning hög höjd, Golvvård, Fönsterrengöring, Fönsterpolering, Tvätt av Fönster, Städning runt lister

PUTSARKUNGEN AB STÅR FÖR KVALITÈ, KVALITÈ HAR ALLTID VARIT DEN RÖDA TRÅDEN INOM FÖRETAGET

Kvalitetspolicy

Kvalité är att göra våra kunder nöjda, Putsarkungen AB mål är att våra kunder ska vara nöjda efter varje utfört arbete, inom både städning och fönsterputsning.

Uppföljningen sker på sådant sätt att fönsterputsarna besiktar på plats sina kamraters jobb. Sedan åker även våra arbetsledare ut och gör stickprov/besiktning under arbetet och efter arbetets utförande. Vi har även en uppföljning av kvalitén, en enkät som ifylls av projektansvarig och sedan så följer vi upp och utvärderar svaren på våra ledningsmöten som hålls varje månad.

Vi arbetar med kvalitet i alla led. Vi ska alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål och behov, så att de blir nöjda. Vi ska utför vårt arbete i rätt tid samt att resultatet blir enligt kundens önskemål. PutsarKungen uppfyller sina uppdragsgivares förväntningar genom kundfokus. Kundens mål med städningen blir till vårt mål och vi gör allt för att kunden ska bli nöjd. Vårt kvalitetsarbete handlar i huvudsak om genomförande. För att göra ett ständigt förbättringsarbete möjligt så har vi bra arbetsledning, återkommande utbildning, och egenkontroller samt kontinuerlig utvärdering av genomförda städinsatser. Målet är nöjda kunder vilket ger oss trygghet som företag. Sunt miljötänkande är en förutsättning för att göra ett bra arbete. Vi vill ge kunderna en ren arbetsmiljö utan att för den delen bekosta miljön.

Vi vill att du ska känna dig mer än nöjd efter vårat besök, skulle du som kund känna att allt inte står rätt till så är vi alltid öppna för förslag av dig som kan förbättra vårat arbetssätt och göra jobbet så smidigt och utförligt som möjligt enligt dina önskemål.

Putsarkungen AB utbildar sin personal från dag ett, vi strävar efter att alltid ha hög kompetens inom Städningen och Fönsterputsningen. Vi vill att våra kunder alltid ska känna sig glada o nöjda över vårt arbete, vi skräddarsyr arbetet efter kundens behov och det som ni vill ha utfört och det gör vi alltid med högsta möjliga kvalité. Vi har möte en gång i veckan med medarbetarna och 1 gång i månaden med ledningen för att följa upp arbeten som vi har gjort och vad som komma skall. Vi tycker att erfarenhet är en viktig del av ett fungerande arbetssätt men även nytänkande är en del av Putsarkungen AB’s filosofi.

Referenser:

Har du frågor?

Vi är inte här just nu, men skicka ett meddelande och din mail-adress så svarar vi så snart vi kan.